DELFI ID konts nodrošina pieeju šādiem DELFI pakalpojumiem:
DELFI Foto Ievietojiet, uzglabājiet un publiskojiet savas fotogrāfijas! Piedalieties konkursos!
DELFI Aculiecinieks Iesūtiet reportāžu rakstus, foto vai video! Labākie autori tiek pie balvām!
DELFI TV Ievietojiet, uzglabājiet un publiskojiet jūsu video!